Presentasjoner

Skrevet av Ane Marte Ringstad . i kategorien Siste nytt

IIC Logo nkf-n

IIC Nordic Group - NKFs XIX Internasjonale kongress

15.- 17.oktober 2012, Oslo.

 

Planlagt flytting: prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn

 

Kongressens overordnete tema er planlagt flytting. Kongressen skal være fagmiljøenes kommentar til samfunnets ønske om å flytte kulturminner; samlinger, gjenstander, bygninger og andre bygde strukturer.

Flere av de nordiske landene har i disse dager store planlagte flytteprosjekter. Dette initiativet fra NKF-N har som ambisjon å samle konserveringsmiljøet og kollegaer med annen yrkesbakgrunn sammen for å dele kunnskap og erfaringer om planlagt flytting.

Språkene under kongressen vil være norsk, svensk, dansk og engelsk. Alle de skandinaviske presentasjonene vil simultanoversettes til engelsk.

 

Presentasjoner:

Key speaker; Technical Assessment of Cultural Objects in the Planning of Transport.
Casing of Sculptures and Installations.
Intern transport af værker med ufikseret farvelag på papir.
The Relocation and Conservation project of Antero Ruotsalainen's steel installation "Noli turbare circulos meos!" lat., 1976.
Betraktninger og erfaringer med å flytte utendørskunst i offentlige rom.
  • Monica Hovdan. Presentasjon på norsk. Prosjektansatt 2007-2011 ved Kunst i Oslo, Kulturetaten Oslo Kommune, Norge.
"Where do we go from here?" Nasjonalmuseets flytteprosjekter i perioden 2008 til 2016".
Felles magasin - felles prosess.
  • Anne Bjørke, Bjørn Djupevåg, Marit Roer, Heidi Seilfaldet. Presentasjon på norsk. Museumssenteret i Hordaland og samarbeidende museer, Norge.
Samlebånd og strekkoder - overføring av museenes samlinger til fellesmagasin.
  • Kristin Halaas, Eivind Gramer og Kaisa Bengtsson. Presentasjon på norsk. Vestfoldmuseene, Norge.
Kunsttransport - logistik, standarder og bevaring.
Moving monumental Munch: From listed building to temporary studio - and back.
  • Karen Mengshoel, Mirjam Liu, Hanne Moltubakk Kempton og Tine Frøysaker. Aulaprosjektet, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Norge.
The Master Plan - Building on the Collection at the Museum of Fine Arts, Boston.
  • Pamela Hatchfield, Matthew Siegal, Gordon Hanlon, Rhona Macbeth, Meredith Montague and Dante Vallance. Museum of Fine Arts, Boston, USA.
35 hus påvandring? Flytting av Vest-Agder-museet fra Kongsgård til Odderøya.
The organisation and challenges involved in transfering the stored collections of the Tampere Museums to new facilities.
Moving three Viking ships, three sleds, one wagon and hundreds of smaller finds: what's the problem?
Til lands, til vands og i luften med! Et vikingeskib på vandreutstilling.
Ask 2010. The relocation of 318 pieces of furniture: Project planning, realisation and trouble shooting.
Displacements and relocations: object moves to make study collections visible and accessible at the Victoria and Albert Museum.
Magasinhallen på Hadeland Folkemuseum - lavterskelmagasin og formidlingsarena.
Relocating the Museu de Arte Popular.
Igjen å igjen - flytt av 2000 år gamla textilier från Peru.
Moving a collection to an unfinished new building: a challange for the security of the objects.
Flytt av Stockholms stadsmuseums Fotoenhet 2009.
Conservation of Edvard Munch's Paintings for Moving to a New Building at Bjørvika in Oslo. A Project in Progress at the Munch Museum.
  • Biljana Topalova-Casadiego, Lise Chantrier Aasen, Fredrik Jong, Kristin Kausland og Linn Kristin Solheim. Munch-Museet, Norge.
"Relocation of XXL Collections". Lessons learned to reach acceptable risks at reasonable costs when moving thousands of objects.
Moving, protecting and preserving 100,000 historic audio recordings: A collaboration in planning, preparation and preservation.

 

Sponsorer:

NIKU Norsk Kulturråd 1

FRITT-ord DHL