Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

NKF-Ns spørreundersøkelse 2017, Sammendrag av resultater

 

 

RESULTATER

 • Flest medlemmer er mellom 30 og 50 år, 84% kvinner
 • 35% er ikke fra Norge, flest fra Tyskland og Skandinavia
 • 55% fikk sin utdannelse i utlandet,
 • 77% har mastergrad, 5% har PhD
 • Spisskompetanse: de fleste har svart forebyggende konservering, malerier, veggmalerier, kunsthistoriske gjenstander, treverk, papir, arkeologiske materialer
 • 57% jobber i Oslo, 9% i Hordaland, 7% i Rogaland, 7% i Sør-Trøndelag
 • Flest (75%) jobber på museer, 9% i konserveringstjenester, 9% på arkiv og bibliotek
 • 47% er statlig finanserte institusjoner, 36% er stiftelser, noe er delvis offentlig finansert
 • 69% har fast arbeid, 16% privatpraktiserende
 • Det er ofte samarbeid med andre på institusjonen, mest med kuratorer, formidler, ustillingslag
 • De jobber mest med forebyggende konservering, administrasjon, konservering av egen samling, mindre med utstillingsarbeid, minst med utlån og forskning
 • 50% har tilgang til avanserte analysetjenester eller kan kjøpe dem, 50% har ingen.
 • Uklare forhold rundt konservatortittelen. Stillingsbenevnelse/ lønnskode er ikke klart, store forskjeller mellom institusjoner. Men kun 5 blir benevnt teknisk konservator.
 • Store forskjeller mellom institusjoner, noen har stort antall av konservatorer i staben, optill 34, noen har ingen, 1 eller 2 (35% av institusjonene har 0-2 konservatorer).
 • 72% er medlemmer av fagforening, de fleste er medlemmer i Forskerforbundet, neste NTL

 

KOMMENTAR

Takk for at du deltok i undersøkelsen, dette er viktig informasjon for oss alle. Sikring av konservatortittel synes mange er viktig. Vi må være konsekvente på at vi ikke skal kalles teknisk konservator og materialkonservator. Er du medlem av NKF-N bør du skrive konservator NKF-N og evt. gjenstand/maleri/foto/papir eller det som er din spesialutdanning. Likedan er synliggjøring av konservering i samfunnet meldt som viktig. Vi som er konservatorer er trolig underrepresentert i ledelsen i fagforeninger. Det er det bra å ta på seg verv og hevde sin røst på fagets vegne. Det er bra å være aktiv og formidle sitt fag innad på arbeidsplassen og ut mot publikum. Spesielt de som leder konserveringsavdelinger har et stort ansvar for å formidle konserveringsvirksomheten. NKF-Ns styre kan gjøre noe, men hver enkelt av dere kan sammen med kolleger gjøre enda mer for å synliggjøre faget konservering!

 

Styret NKF-N

 • Hits: 1316