Skip to main content

InART2024

Kulturhistorisk museum blir vert for konferansen: 6th International Conference on Innovation in Art Research and Technology  - InART2024 -  4 -7. juni

InArt er en tverrfaglig konferanse der vi ønsker å samle eksperter fra ulike felt innenfor 'Heritage Science'. Vanligvis har artiklene fra de tidligere InArt konferansene blitt publisert i en spesialutgave (Focus Point) av Springers European Physical Journal Plus (EPJ ) som har tittel "Advances and Innovation in Heritage Science". I årets konferanse ønsket vi å inkludere enda flere bidrag fra konserveringsmiljøene. Derfor har vi også samarbeidet med Springer Nature for å opprette en bok for å samle konserveringstemaer presentert på InArt2024. Boken vil hete: Advances and Innovation in Art Conservation Research - Contributions from the 6th International Conference on Innovation in Art Research and Technology- InART 2024, Oslo, 4-7 June 2024.

Konferansen har som mål å forene naturvitenskap og konservering. I den forbindelse ønskes bidrag fra ulike felt for å skape en tverrfaglig diskusjon om bevaringen av arkeologiske gjenstander, kunstverk, historiske bygninger og lignende.

Dette er en gylden mulighet å formidle forskning fra vår verden! Vi håper at så mange som mulig vil sende inn en abstrakt til konferansen. 

Se konferansens nettside for mer informasjon: https://www.khm.uio.no/english/research/inart2024