Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Årsmøtet i NKF-N 2020 er utsatt

Kjære medlemmer,

Jeg håper dere alle tar vare på hverandre i disse tider og er friske og raske.

Dessverre må vi utsette årsmøtet på ubestemt tid grunnet Covid-19, til vi igjen kan oppta en tilnærmet normal hverdag.

Vi vil sende ut årsmøtepapirer og vil jobbe med å finne en løsning på dette.

På vegne av styret,

Benedicte Nilssen
Styreleder NKF-N

Månedens artikkel

September 2020: Blysåper i og på malerier

I månedens artikkel skal vi gå inn på litt tyngre, faglig stoff. I NK1:2014 publiserte vi “Identifisering av blyåper i og på malerier – Terminologi og analysemetoder”. Her presenterer forfatterne Vilde Marie Dalåsen og Kristin Rattkeen problematikk de møtte under arbeidet med sine prosjekter for masteroppgavene sine i 2013. Her blir det presentert to maleri med lignende problematikk: Dannelse av metallsåper, nærmere bestemt blysåper, i og på maleriene.

mnd artikkel0920

Les mer

Månedens artikkel

August 2020: Konservatorutdannelsen

mnd artikkel0820Håper alle har hatt en fin og avslappende sommerferie!
August er allerede godt i gang, og i år 
starter det nye konservatorspirer ved Universitetet i Oslo. Velkommen inn i våre rekker!
Konservatorstudiet i Norge er fremdeles nogenlunde ganske ungtSå i den anledning har vi trukket fram et bidrag av Erling Skaug fra NK2: 2001 hvor han trekker opp linjene for endringene i den norske utdannelsen av konservatorer. Her får vi lese om hvilken rolle NKF-N har hatt i denne forbindelse, og den lange, kronglete veien frem et studium på Masternivå på Universitetet.

Les mer

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla