• Hjem
  • Bli medlem
  • Innmeldingsskjema ordinært medlemskap

Innmelding

Søknadsskjema - ordinært medlemsskap

Husk å ha alle papirene klare før du starter med din søknad. Disse er obligatoriske og inkluderer følgende:

1. Diplom/bevis for fullførte studier
2. Bekreftelse på praksis
3. Attester for konserveringsfaglig yrkeserfaring
4. CV

Husk at det er et krav om minst ett års konserveringsfaglig praksis etter studiene, og at arbeidserfaringen må listes opp med fra- og til-dato i din CV. Det er søkerens eget ansvar å legge ved alle nødvendige papirer. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.
Søknader for ordinært medlemskap kan sendes inn f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. januar. Søknaden vurderes av vurderingskomiteen etter 31. januar og komiteens innstilling godkjennes på NKF-Ns årsmøte (hver vår).
Lykke til med søknaden!
Jeg bekrefter herved at(*)
Jeg bekrefter

Etternavn(*)

Mellomnavn

Fornavn(*)

Institusjon/firma(*)

Adresse: velg én adresse, jobb eller privat der du vil få tilsendt Meddelelser om Konservering (nordisk medlemsblad)
Postadresse(*)

Postnummer(*)

Poststed(*)
Invalid Input

Mobilnummer(*)

E-postadresse(*)

Hjemmeside

Hvilket regionallag er det aktuelt for deg å være tilknyttet?
Invalid Input

Fagkompetanse

Papir, maleri, arkeologisk materiale, etc

Vedlegg til søknadsskjemaet:
Størrelsen til hvert vedlegg kan ikke overskride 2 MB. Hvis du gjør om din CV f.eks. til pdf, må du komprimere denne pdf-en og passe på at den ikke er for stor.
Diplom/bevis(*)

Diplom/bevis for fullførte studier Maks filstørrelse er 2MB

Bekreftelse på hovedpraksis(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Bekreftelse på ytterligere praksis (valgfri)
Invalid Input

Attest for konserveringsfaglig yrkeserfaring(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Attest for ytterligere konserveringsfaglig yrkeserfaring (valgfri)
Invalid Input

Curriculum Vitae(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Sikkerhetskode(*)
Sikkerhetskode

Invalid Input

Ved å sende inn søknaden bekrefter jeg herved at alle opplysninger gitt i skjemaet er sannferdige og fullstendige.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz