Skip to main content

Søknadsskjema - ordinært medlemsskap

Husk å ha alle papirene klare før du starter med din søknad. Disse er obligatoriske og inkluderer følgende:

1. Diplom/bevis for fullført studium
2. Attester for ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse (nedlastbare skjemaer).
3. Curriculum Vitae

Husk at det er et krav om minst ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring etter studiene i en institusjon, eller 230 arbeidsdager/ 1750 timer, ekskludert ferie, om du har arbeidet i privat praksis. Arbeidserfaringen må listes opp i eget skjema, samt at all praksis må dokumenteres av arbeidsgiver, også dette i eget skjema. Det er søkerens eget ansvar å legge ved alle nødvendige papirer. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.

Søknader for ordinært medlemskap kan sendes inn f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. januar. Søknaden vurderes av vurderingskomiteen etter 31. januar og komiteens innstilling godkjennes på NKF-Ns årsmøte (hver vår).

Lykke til med søknaden!

Jeg bekrefter
Adresse: velg én adresse, jobb eller privat der du vil få tilsendt Meddelelser om Konservering (nordisk medlemsblad)
Invalid Input
Hvilket regionallag er det aktuelt for deg å være tilknyttet?
Invalid Input
Invalid Input
Vedlegg til søknadsskjemaet:

Størrelsen til hvert vedlegg kan ikke overskride 2 MB. Hvis du gjør om din CV f.eks. til pdf, må du komprimere denne pdf-en og passe på at den ikke er for stor.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input