Skip to main content

Arkeologisk materiale

Eldre tiders kulturgjenstander som har blitt funnet i jord- eller sjøbunnsforhold betegnes som arkeologisk materiale. Tidsalder og materialer vil variere. Vi gjør oppmerksom på at arkeologiske funn som kan dateres før 1537 i følge Kulturminneloven er automatisk fredet. Dersom du har gjenstandseksempler på det sistnevnte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt lokale arkeologiske museum. En liste over lenker til arkeologiske museer i Norge finner du her.

Ellewsen Kjersti Marie

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Hench Joanna

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja