Skip to main content

Forebyggende konservering

Et viktig tiltak for å kunne bevare kulturarvsgjenstander er å sørge for gode oppbevaringsforhold. Forebyggende konservering er en integrert del av de fleste konservatorers kompetanse, og det innebærer å kontrollere temperatur, relativ luftfuktighet, lysforhold, skadedyr og andre forhold for å optimalisere bevaring. 

Aasen Magnhild

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Annika Cilke

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Backes Stephanie

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Barone Linda

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Berntsen Hilde Viker

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Bertelsen Fridrik Oskar

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Bronken Ida

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Nei

Dalåsen Vilde M.

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Derry Juliane

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Ellewsen Kjersti Marie

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Gillberg Daniel

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Hench Joanna

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Hesselberg-Wang Nina

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Høyer Anette

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Jong Fredrik

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Juhlin Victoria

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Kilde Kathrine

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Kleiva Ingjerd

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Kleivane Marie

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Nei

Kötter Daniela

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Mawdsley Simon

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Mengshoel Karen

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Midtdal Maren Nygaard

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Milnes Anne

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Moore Hilde Smedstad

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Moxon Philippa

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Mustad Mie

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Navelsaker Hedvig

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Nilssen Benedicte

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Nina Kjølsen Jernæs Nina Kjølsen

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Olstad Tone Marie

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Palandri Chiara

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

Pedersen Inger Raknes

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Ramsholt Kristin

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Smestad Thomas Ragazzon

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja