Materialer

Hvilket materiale er verket eller gjenstanden laget av, som du ønsker at en konservator skal se på.