Metall

Det finnes flere ulike metaller eller legeringer som er formet til gjenstander som er verdt å ta vare på. Noen av de vanligste metallene er jern, kobber, sølv, gull, tinn og sink. De ulike metallene og legeringene har forskjellige forutsetninger for bevaring. NKF-Ns konservatorer med kompetanse på metallkonservering kan bistå ved hjelp til bevaring av metallgjenstander.

Hench Joanna

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Midtdal Maren Nygaard

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla