Stein, gips og sement

Berntsen Hilde Viker

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Hench Joanna

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Hole Ellen

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Smestad Thomas Ragazzon

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Strogan Juliana

Tar oppdrag: Nei, Driver rådgivning: Ja