Skip to main content

Tekstil

Bevaring og restaurering av tekstiler refererer til tekstiler som blir tatt vare på og vedlikeholdes for å bli bevart mot fremtidige skader. Begrepet tekstilbevaring gjelder for et bredt spekter av gjenstander, inkludert veggtepper, tepper, klær, flagg og gardiner, samt gjenstander som består delvis av tekstiler, som for eksempel møbler, dukker, hansker og hatter. Mange av disse gjenstandene krever spesialisert og nøysom behandling som en NKF-N godkjent konservator kan bistå med.

Annika Cilke

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Garmann Ida Areklett

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Moxon Philippa

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Pedersen Inger Raknes

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja