Skip to main content

Kötter Daniela

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Utdannet ved University of Applied Sciences and Arts, Bachelor of Arts i preventiv konservering innen fagområde møbler og treverk samt museologi og Master of Arts innen fagområdet møbler og treverk. Praksiserfaring fra Staatliches Museum Schwerin, Instituto Português de Conservação e Restauro / Lisboa, tekstilrestaurator C. Markeret og Norsk Folkemuseum. 
 
Hovedfokus i masterstudiet på helhetlige bevaringskonsepter for sammensatte samlinger, planlegging, logistikk, flytting. Jobb ved Gjenreisningsmuseet som enhet i Museene for Kystkultur og gjenreisning IKS siden 2010 med hovedoppgavene innen samlingsforvaltning og utvikling av ny magasin. Nettverksarbeid for og med Arbeidsgruppen for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark, handling av vandreutstillinger, mm.
 

Adresse

  • Kirkegata 21
  • 9600
  • Hammerfest

Kontakt

  • Telefon: 468 58 224

Spisskompetanse

    Samlingsforvaltning, Logistikk og flytting , Integrert skadedyrkontroll

Nettside

Oppdrag i hele landet

Nei

Rådgivning

Ja

Oppdrag

Nei