Skip to main content

Bronken Ida

Nasjonalmuseet / IAB Konservering og restaurering

Ida Antonia Tank Bronken er utdannet malerikonservator fra Universitetet i Oslo 2002. Hun har siden 2003 arbeidet ved en rekke norske institusjoner som Vitenskapsmuseet, Sverresborg folkemuseum, Munch Museet, Henie Onstad kunstsenter, NIKU og Riksutstillinger.

Siden 2010 har hun arbeidet ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for Landsdekkende program. I 2009 leverte Bronken en masteroppgave i konservering om et maleri med myk og dryppende maling fra Henie Onstad kunstsenters samling. 2010-2012 arrangerte Bronken konferansen Moving Collections, den 19de konferansen til Nordisk konservator forbund Norge (http://www.icom-cc.org/52/event/?id=148#.VN-QzS75Fnk ).

Siden 2009 har Bronken gjennomført flere studier på myk maling som har omfattet kunstnere som Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages , Frank van Hemert, Tal-R, Asger Jorn og Karel Appel (se www.cristin.no ; Ida Antonia Tank Bronken).

Kontakt konservatoren her.

Adresse

  • Holmenkollveien 37b
  • 0376
  • Oslo

Kontakt

  • Telefon: 990 13 281

Spisskompetanse

    Maleri, Klima, Tekniske undersøkelser

Oppdrag i hele landet

Nei

Fylker

Oslo Akershus

Rådgivning

Nei

Oppdrag

Nei