Skip to main content

Hesselberg-Wang Nina

Privat praksis

Jeg er utdannet bok- og papirkonservator og bokbinder. Jeg har mer enn 30 års konserveringsfaglig erfaring og har hatt stilling som atelierleder ved Universitetsbiblioteket i Oslo siden 1985, nå Nasjonalbiblioteket. Ved siden av driver jeg privat konserveringspraksis, registrert i Brønnøysundregisteret.
 
Jeg kan gi råd og veiledning om håndtering, oppbevaring og utstilling av kunst på papir, arkivalia og bøker. Jeg påtar meg konserveringsbehandling av kunst på papir, arkivalia, album og antikvariske bøker.
 

Adresse

  • Oslo

Kontakt

  • Telefon: 415 65 851

Spisskompetanse

    Papirbasert materiale, Skinn og pergament, Antikvariske bøker

Oppdrag i hele landet

Ja

Rådgivning

Ja

Oppdrag

Ja