Søk medlemskap

 

Vi ønsker deg velkommen til å bli med i NKF-N!

 

NKF-N har fire medlemskapskategorier:

Ordinært medlemskap, assosiert medlemskap, studentmedlemskap og honnørmedlemskap.

 

Ordinært medlemskap kan erverves av enhver som har bestått konserveringsutdannelse innen alle materialgrupper, inkludert Conservation Science (mastergrad eller tilsvarende) og har ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring. 

Assosiert-, student- og honnørmedlemskap er åpent for alle som er interessert i å være en del av konserveringsmiljøet. NKF-N ønsker å være inkluderende, og alle er velkomne som medlem!

 

Medlemsfordeler:
- Alle medlemmer får tilsendt det nordiske medlemsbladet Meddelelser om Konservering (MoK). Det norske tidsskriftet Norske Konserves er åpent for alle å lese på hjemmesiden.
- Alle medlemmer blir invitert til årsmøte, vintertreff og medlemsmøter. Disse møtene er både en viktig sosial møteplass og en kilde til faglig påfyll. Årsmøte og vintertreff holdes i Oslo, mens andre møter arrangeres av regionlagene. Alle kan delta, men kun de med ordinært medlemskap har stemmerett på årsmøtet.
- Alle medlemmer kan motta medlemsinformasjon og kommunisere med andre medlemmer på Grønn e-post (huk av i søknadskjemaet om du ønsker dette).
- Som ordinært medlem kan du, dersom du tar på deg private oppdrag eller gir rådgivning, bli oppført i "Finn en konservator".
- Som ordinært medlem får du også rett til å bruke forkortelsen NKF-N bak din yrkestittel. F.eks.: Malerikonservator NKF-N.

 

For å bli medlem, bruk følgende søknadsskjema:


ORDINÆRT MEDLEMSKAP 

NB! Husk å klargjøre følgende skjemaer før du søker: Begge skjemaene er obligatiske og samles til slutt i èn PDF. 

              Forside: Dokumentasjon på konserveringsfaglig yrkeserfaring

              Vedlegg: Bekreftelse på utførte oppdrag 

 

ASSOSIERT MEDLEMSKAP, STUDENT ELLER HONNØR

 

Nye ordinære medlemmer tas opp på årsmøtet, og du må søke mellom 1.oktober og 31. januar. Andre medlemmer tas opp fortløpende.

 

Nye kontigentpriser (gjelder f.o.m april 2017):
- Medlem: 550.-
- Assosiat: 450.-
- Student/honnør: 275.-


NB! Du får tilgang til medlemsfordelene når beløpet er registrert på NKF-Ns konto.

 

Kontonummer: 9235 21 45701
IBAN: NO0692352145701
BIC/SWIFT-adresse: KBNONO22
Org.nr. 988 822 132

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla