Søk medlemskap

 

Vi ønsker deg velkommen til å bli med i NKF-N!

 

NKF-N har fire medlemskapskategorier:

Ordinært medlemskap, assosiert medlemskap, studentmedlemskap og honnørmedlemskap.

 

Omskrevet til: Ordinært medlemskap kan erverves av enhver som har fullført konserveringsfaglig utdannelse, dvs. bachelorgrad, mastergrad eller tilsvarende (3 eller 4 år) ved en godkjent institusjon, inkludert Conservation Science, og i tillegg et års påfølgende konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. Godkjent konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse må attesteres av enten et medlem av NKF-N ved arbeidsstedet eller av nærmeste overordnede som kan bekrefte søkerens arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Søkere med konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse fra utlandet må dokumentere dette på tilsvarende måte.

Assosiert-, student- og honnørmedlemskap er åpent for alle som er interessert i å være en del av konserveringsmiljøet. NKF-N ønsker å være inkluderende, og alle er velkomne som medlem!

 

Medlemsfordeler:
- Alle medlemmer får tilsendt det nordiske medlemsbladet Meddelelser om Konservering (MoK). Det norske tidsskriftet Norske Konserves er åpent for alle å lese på hjemmesiden.
- Alle medlemmer blir invitert til årsmøte, vintertreff og medlemsmøter. Disse møtene er både en viktig sosial møteplass og en kilde til faglig påfyll. Årsmøte og vintertreff holdes i Oslo, mens andre møter arrangeres av regionlagene. Alle kan delta, men kun de med ordinært medlemskap har stemmerett på årsmøtet.
- Alle medlemmer kan motta medlemsinformasjon og kommunisere med andre medlemmer på Grønn e-post (huk av i søknadskjemaet om du ønsker dette).
- Som ordinært medlem kan du, dersom du tar på deg private oppdrag eller gir rådgivning, bli oppført i "Finn en konservator".
- Som ordinært medlem får du også rett til å bruke forkortelsen NKF-N bak din yrkestittel. F.eks.: Malerikonservator NKF-N.

 

For å bli medlem, bruk følgende søknadsskjema:


ORDINÆRT MEDLEMSKAP 

Husk å ha alle papirene klare før du starter med din søknad. Disse er obligatoriske og inkluderer følgende:

1. Diplom/bevis for fullførte studier

2. Bekreftelse på praksis fra studiet. Det må presiseres at dette kommer i tillegg til ett års yrkeserfaring.
3. Attester for konserveringsfaglig yrkeserfaring, organisert etter følgende to skjemaer:

              Forside: Dokumentasjon på konserveringsfaglig yrkeserfaring

Døpt om til: Dokumentasjon på utført privat praksis

              Vedlegg: Bekreftelse på utførte oppdrag

Døpt om til: Bekreftelse på utførte oppdrag og/ eller yrkeserfaring

Det må spesifiseres her at for de som kun har arbeidet ved museumsinstitusjoner og lignende, er det kun nødvendig å fylle ut skjemaets nedre del.

4. Curriculum Vitae

NB! Husk å ha alt klart før du fyller ut søknadsskjemaet i lenken.

 

HONNØR

STUDENT

ASSOSIERT MEDLEMSKAP

Nye ordinære medlemmer tas opp på årsmøtet, og du må søke mellom 1.oktober og 31. januar. Andre medlemmer tas opp fortløpende.

 

Nye kontigentpriser (gjelder f.o.m april 2017):
- Medlem: 550.-
- Assosiat: 450.-
- Student/honnør: 275.-


NB! Du får tilgang til medlemsfordelene når beløpet er registrert på NKF-Ns konto.

 

Kontonummer: 9235 21 45701
IBAN: NO0692352145701
BIC/SWIFT-adresse: KBNONO22
Org.nr. 988 822 132

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla