Velkommen til NKF-N

Velkommen til NKF-N

 
NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" i hovedmenyen kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har videre mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, noe som gir tilgang til intern informasjon og forum.
 
 
 
  • Hjem

Ordinært medlemskap

SØKNADSFRIST 31. JANUAR HVERT ÅR.

Søknader mottas i desember og januar, i forkant av fristen.

 

Fra NKF-Ns formål og lover:

 

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

§ 3 Ordinært medlemskap

  • Ordinært medlemskap kan erverves av enhver som har fullført konserveringsfaglig utdannelse, dvs. Bachelor grad, Master grad eller tilsvarende (3 eller 4 år) ved en godkjent institusjon pluss et års påfølgende konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. Godkjent konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse må attesteres av enten et medlem av NKF-N ved arbeidsstedet eller av nærmeste overordnede som kan bekrefte søkerens arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Søkere med konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse fra utlandet må dokumentere dette på tilsvarende måte.
  • Søknad om ordinært medlemskap skjer skriftlig til styret innen 31. januar. Søknaden skal inneholde CV og opplysninger om søkerens utdannelse og konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. Kopier av eksamensbevis og attester legges ved søknaden. Søkerens kvalifikasjoner vurderes av vurderingskomiteen. Styret innhenter vurderingskomiteens uttalelse og skal deretter innstille søkeren til opptak på årsmøtet. Endelig opptak avgjøres ved alminnelig flertall på årsmøtet.
  • En søker som ikke fyller ett eller flere av opptaksreglenes krav kan opptas som medlem dersom spesielle forhold gjør det ønskelig. Vurderingskomiteen vurderer søkerens kvalifikasjoner og avgir uttalelse til styret. Ved usikkerhet i behandling av søknaden skal vurderingskomiteen i samråd med styret innhente kompetanse før innstilling til opptak.
  • Beslutning om hvorvidt søknaden er innvilget eller avslått kan meddeles søkeren uten begrunnelse. Medlemskap berettiger bruk av akronymet NKF-N bak egen tittel.

SØKNADSSKJEMA - husk å ha alle papirer klare før du starter, inkludert CV, kopi av diplom/bevis på fullførte studier, bekreftelse på praksis/turnus og eventuelle andre attester - disse er obligatoriske og skal vedlegges sist i skjemaet:

{rsform 1}

Vurderingskomiteen behandler søknadene og komiteens innstilling godkjennes på årsmøtet.

 

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz