Skip to main content
NIKUs sluttseminar for forskningsprosjektet «Mitigation measures for cultural heritage from natural and anthropic extreme hazards (Michon)»
Tirsdag, 31. Oktober 2023

Hold av dagen 31. oktober og ta turen til Kristiansand!

Da arrangerer NIKU sluttseminar for forskningsprosjektet «Mitigation measures for cultural heritage from natural and anthropic extreme hazards (Michon)» (2021-2023). Arbeidet har i stor grad handler om hvordan kulturminner kan få en større plass i norsk beredskapsarbeid, der vi ser på ekstremhendelsre som flom og brann mer inngående. Arbeidet har fått en plutselig aktualitet gjennom krigen i Ukraina.

 

Se mer informasjon her, samt på prosjektsiden

Påmelding og program legges ut før sommeren.