• Hjem
  • Om NKF-N
  • Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

 

Hva gjør en konservator?

En konservator undersøker, tolker, dokumenterer, behandler og ivaretar kulturhistoriske gjenstander og malerier etter vitenskapelige normer. Konservatorens arbeid og kunnskap er en av byggesteinene i den flerfaglige kompetansen som gjennom kulturminnevernet, i og utenfor museene, bevarer kulturminnene og kunnskapen omkring dem. Behandlingen utføres på uerstattelig kildemateriale, med kunstnerisk, religiøs, historisk, kulturell, sosial og økonomisk verdi. Siden ansvaret for bevaring ligger hos konservatoren har hun eller han et særlig ansvar for ikke å feilbehandle.

Konservatorens forskning bidrar til den kunnskapskapital som hentes ut fra kildematerialet. Konservatoren er en viktig kunnskapsformidler som deler informasjon med annet personale ved museene og innen kulturminnevernet. Informasjon deles også med forvaltningsapparatet og den enkelte eier av kulturminner.

 

Hva er konservering?

Konservering er et entydig norsk og internasjonalt begrep som står for bevaring ved direkte inngrep i gjenstandsmaterialet eller oppbevaringsforhold med det formål å forsinke eller hindre nedbrytning.

 

Hva er forskjellen mellom konservator og teknisk konservator?

Konservatorer er betegnelsen for en faggruppe som konserverer. Konservering er et entydig norsk og internasjonalt begrep som står for bevaring ved direkte inngrep i gjenstandsmaterialet eller oppbevaringsforhold med det formål å forsinke eller hindre nedbrytning.

Tittelen teknisk konservator er derimot en særegen norsk språklig konstruksjon som første gang ble anvendt i 1907 av direktør Thiis, daværende direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i sitt forslag til ny stillingsinstruks for den tidligere konservatorstillingen ved Nasjonalgalleriet.

De fleste som arbeider med konservering kaller seg nå konservatorer. Det er også denne tittelen som anvendes i utlandet.

 

Bruk av tittelen konservator NKF-N

Fullverdig medlemskap i NKF-N berettiger bruk av akronymet NKF-N bak egen tittel. NKF-N har fått varemerkegodkjenning på bruken av akronymet NKF-N. Medlemskap kan erverves av enhver som har godkjent konserveringsfaglig utdannelse og 1 års godkjent konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en vurderingskomité nedsatt av årsmøtet.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz