• Hjem
  • Norske Konserves
  • Annonsering

Annonsere gjennom NKF-N?

 

NKF-N er alltid å utkikk etter nye annonsører til våre nettsider og i utgivelsene av organisasjonens fagblad, Norske Konserves.

 

Medforfatter: Annonseansvarlig Marie Kleivane

For en satt sum kan din bedrift annonsere i ett kalenderår med en klikkbar nettannonse som leder direkte til deres hjemmeside. Det inkluderes også annonse i Norske Konserves som utgis på nett to ganger i året.

I tillegg mottar annonsører invitasjon til også melde seg inn i NKF-N som Assosiert medlem. Dette åpner for muligheter til å delta på organisasjonens årsmøte og julemøte, for sådan skaffe seg innsikt i hva konservatorer arbeider med og hvordan dere som annonsører kan tilrettelegge deres tilbud. Deltakelse på møter kan også være en arena for annonsører å komme i kontakt med andre medlemmer og spre sin merkevare gjennom samtaler i pauser. Det er også mulig å holde egen stand etter avtale med annonseansvarlig i Norske Konserves (kontakt: norskekonserves (at) nkf-n.no). Sistnevnte tilbud avhenger av møtelokalets plassmuligheter og kan ikke alltid garanteres.

 

Pris og format

Annonsebilag, Priser per år

Helside: 5500,-

Halvside: 4500,-

Kvartside: 3000,-

 

Inkluderer

Annonse i det digitale tidsskriftet Norske Konserves og klikkbar annonse på nettsidene til NKF-N.

 

Format

Minimum 300 dpi.

Ikke mindre format enn det ønskes presentert.

Separate jpg-, tiff eller pdf filer. (Annonser som skal til nettsiden må være 250 px bredde og 100 px høyde i liggende format i jpg).

 

Tidsfrist

Frist for innbetaling av annonseplass til Norske Konserves er 1. april og 1. oktober. Frist for innsending av annonsebilaget er 15. april og 15. oktober.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz