Velkommen til NKF-N

Velkommen til NKF-N

 
NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" i hovedmenyen kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har videre mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, noe som gir tilgang til intern informasjon og forum.
 
 
 

Seminar avholdt av FORK i 2015

Aktiviteter i 2015

Representanter for NKF-N i FORK 2015 var: Thomas Ragazzon Smestad (Oslo Konserveringsatelier) og Lone Ørskov (Norsk Folkemuseum)
Møter: ca.4-5

FORK avholdt seminar den 15. desember i Oslo Kongressenter. Seminaret ble avholdt i Oslo Kongressenter og hadde en høy oppslutning med ca.170 påmeldte deltakere. Innleggene fra seminaret ble filmet og NKF-N ga et tilskudd til dette på 7.500,-. Den resterende utgiften ble betalt av KA (14.375,- , totalt 21.875,-). Filmene fra seminaret ligger tilgjengelig under på denne siden.

Temaet for seminaret var:

Hvert år rammes bygninger i Norge av brann og flom. FORK er et forum satt sammen av 7 institusjoner, og vårt overordnede mål er å bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser. For å klare det må vi øke bevisstheten hos eiere, brukere, forvaltere, redningsvesen, forsikringsselskaper og myndigheter. På dette seminaret får vi presentert ulike kriser som har rammet kulturminner de siste årene. Hvilken erfaring sitter de igjen med? Hva fungerte og hva gikk galt underveis og etter krisen? I etterkant av krisene ligger læring for alle, både de som selv eier verneverdige bygninger, men også redningsvesen og myndigheter. Målet med seminaret er å inspirere til beredskapsarbeid, men også få satt agenda for FORK!

Publisert i FORK

Kontakt oss

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller gode forslag/ideer til nettsiden?
Ta kontakt her.

Følg NKF-N på Facebook og Instagram.

   

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz