Skip to main content

Hvordan bli en konservator?

I 2017 gjennomførte NKF-N en spørreundersøkelse blant medlemmene som avdekket at omtrent halvparten av konservatorene som arbeider i Norge er utdannet i utlandet. Konserveringsstudiet er normalt et profesjonsstudium hvor studentene følger et intensivt løp bestående av fag, mindre kurs og ett eller flere praksisopphold. Denne siden er ment å være en introduksjon med lenker til enkelte av studiene som tilbys.

Norge

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr en toårig mastergrad, som en naturlig fortsettelse av bachelorprogrammet KUBE, kulturarv og bevaringskunnskap.  Mastergrad  er en teoretisk og praktisk spesialisering innen enten malerikonservering eller gjenstandskonservering. I tillegg kan arbeidende konservatorer skrive en prosjektbasert masteroppgave, og ta mastergraden som et fjernstudium. UiO er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr konserveringsstudier. Studiet gir teoretisk og praktisk kunnskap om konservering som fører fram til godkjenning som gjenstandskonservator eller malerikonservator i henhold til europeisk standard (ENCoRE). Du tilegner deg videregående kunnskap om ulike materialer, deres nedbrytning og gjensidige påvirkning på hverandre, og om ulike analysemetoder som kan benyttes for å identifisere en gjenstands ulike elementer. 

Gjenstandskonservering ved UiO

Du blir i stand til å vurdere en gjenstands tilstand og konserveringsbehov, samt valg av relevant behandling og analysemetoder. Du får kunnskap om måten gjenstander forandres på, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Masterstudiene gir deg dybdekunnskap innen konservering av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander. Du får økt forståelse av hvordan gjenstander av forskjellige materialer nedbrytes i forskjellige miljøer, og kunnskap om hvordan du analyserer, dokumenterer og behandler disse gjenstandene. Du vil gjennom praksissemesteret få konkret erfaring med en gjenstandskonservators arbeidssituasjon og erfaring i hvordan man håndterer konkrete problemer som oppstår under et slikt arbeid.

Malerikonservering ved UiO

På malerikonservering lærer du om hvordan malerier har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette: Du får med andre ord kunnskap om hvordan de vanligste maleriskader blir analysert, dokumentert og behandlet. Du får kunnskap om forandringsprosesser, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Du får også dybdekunnskap om konservering av nordeuropeisk oljemaleri. Du blir i stand til å vurdere et maleris tilstand og videre konserveringsbehov, samt valg av relevant behandling og analysemetoder. Du vil gjennom praksissemesteret få konkret erfaring med en malerikonservators arbeidssituasjon og erfaring i hvordan man håndterer konkrete problemer som oppstår under et slikt arbeid.

Norden

Konservatorskolen i København er den eldste utdanningsinstitusjonen som tilbyr konserveringsstudier i Norden. Mange arbeidende konservatorer i Norge har utdannelsen sin herfra. 

Göteborgs universitet tilbyr også konserveringsstudier. 

Europa og resten av verden

Land med lange konserveringstradisjoner som Italia, Storbritannia, Frankrike og Tyskland har flere, gjerne svært spesialiserte, utdanninger som leder frem til både bachelor- og mastergrader innen konserveringsfaget. Konservatorer i Norge med spesialisering innen blant annet papir, skulptur eller møbler har vært i det store utland for å tilegne seg denne kompetansen. Er du nysgjerrig på hvilken utdanning som kan være aktuell for deg, kan hjemmesiden til European Network for Conservation-Restoration Education være et bra utgangspunkt. Utdanningsinstitusjonene som har fullt medlemskap i dette nettverket, er forpliktet til å følge en viss standard, som gir utdanningene de tilbyr og studentene de utdanner et kvalitetsstempel.