Skip to main content

Annonsere gjennom NKF-N?

 

NKF-N er alltid å utkikk etter nye annonsører til våre nettsider og i utgivelsene av organisasjonens fagblad, Norske Konserves.

 

Medforfatter: Annonseansvarlig Ellen Sagen

For en satt sum kan din bedrift annonsere i ett kalenderår med en klikkbar nettannonse som leder direkte til deres hjemmeside. Det inkluderes også annonse i Norske Konserves som utgis på nett to ganger i året.

I tillegg mottar annonsører invitasjon til også melde seg inn i NKF-N som Assosiert medlem. Dette åpner for muligheter til å delta på organisasjonens årsmøte og julemøte, for sådan skaffe seg innsikt i hva konservatorer arbeider med og hvordan dere som annonsører kan tilrettelegge deres tilbud. Deltakelse på møter kan også være en arena for annonsører å komme i kontakt med andre medlemmer og spre sin merkevare gjennom samtaler i pauser. Det er også mulig å holde egen stand etter avtale med annonseansvarlig i Norske Konserves (kontakt: norskekonserves (at) nkf-n.no). Sistnevnte tilbud avhenger av møtelokalets plassmuligheter og kan ikke alltid garanteres.

 

Pris og format

Annonsebilag, Priser per år

Helside: 5500,-

Halvside: 4500,-

Kvartside: 3000,-

 

Inkluderer

Annonse i det digitale tidsskriftet Norske Konserves og klikkbar annonse på nettsidene til NKF-N.

 

Format

Minimum 300 dpi.

Ikke mindre format enn det ønskes presentert.

Separate jpg-, tiff eller pdf filer. (Annonser som skal til nettsiden må være 250 px bredde og 100 px høyde i liggende format i jpg).

 

Tidsfrist

Frist for innbetaling av annonseplass til Norske Konserves er 1. april og 1. oktober. Frist for innsending av annonsebilaget er 15. april og 15. oktober.