Skip to main content

Praktsledene fra Osebergfunnet

Mars 2020: Praktsledene fra Osebergfunnet

Oseberg slede utvalgt mars20Vi skriver mars, og også denne måneden skal vi holde oss til flytting av samlinger, eller rettere sagt forberedelser til flytting av samlinger. For Kulturhustorisk museum har begynt å forberede seg for byggestart av det nye Vikingskipsmuseet.

Og som vi vet er det veldig skjøre og uerstattelige gjenstander som nå skal gjøres klare for å tåle den byggeaktiviteten man planlegger på Bygdøy. 

Så denne måneden så trekker vi fram en artikkel publisert i NK 1/2007: "Praktsledene fra Oseberg. Oppstøtting av de alunkonserverte sledene fra Oseberg" skrevet av Nadine Huth og Ragnar Løchen. God lesning!

Bildet er hentet fra: https://www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset/utstillinger/oseberg/oseberg-sleder/