Skip to main content

Den digitale domen

April 2020: Den digitale domen

DigitaleDomenVi skriver april og har nå entret den stille uke. Akkurat i år skiller den seg kanskje ikke så mye fra de foregående uker, korona-krisen tatt i betrakning. Håper alle får noen fine dager, og ikke minst at alle er friske og ved godt mot! 

Den utvalgte artikkelen for april prøver å speile noe av tiden vi er i, da vi i større grad kanskje er flyttet over i en digital sfære og at vi er i den viktigste uken i kirkeåret. Men artikkelen er likevel godt forankret i vårt fagområde! 

I 2011 publiserte Norske konserves “Den digitale domen - Utvikling og bruk av ulike oppmålingsmetoder på Nidarosdomen” skrevet av Kristin Bjørlykke. Dette er en interessant artikkel om de målemetoder som ble gjort av Nidarosdomen som et ledd i dokumentasjon og forarbeid for det planlagte restaureringsarbeidet. 

For å lese mer om arbeidet man gjør ved Nidarosdomen i dag, kan dere besøke Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og også lese mer om de verkstedene som er tilknyttet Bygghytta

God lesning og god påske!

Foto av Stian Wahlvåg