Skip to main content

Blysåper i og på malerier

September 2020: Blysåper i og på malerier

I månedens artikkel skal vi gå inn på litt tyngre, faglig stoff. I NK1:2014 publiserte vi “Identifisering av blyåper i og på malerier – Terminologi og analysemetoder”. Her presenterer forfatterne Vilde Marie Dalåsen og Kristin Rattkeen problematikk de møtte under arbeidet med sine prosjekter for masteroppgavene sine i 2013. Her blir det presentert to maleri med lignende problematikk: Dannelse av metallsåper, nærmere bestemt blysåper, i og på maleriene.

mnd artikkel0920

I sine studier merket Dalåsen og Rattke at terminologien er nokså presis og beskrivende på engelsk når det kommer til metallsåper, men at det var vanskelig å finne noe tilsvarende på norsk. Idenne artikkelen kommer de med et forslag til en norsk terminologi. I tillegg presenterer de hvilke analysemetoder de tok i bruk for å identifisere de metallsåpene som var tilstede i og på maleriene. 

God lesning!