Skip to main content

Vikingtidens Kaupang

Oktober 2020: Vikingtidens Kaupang

mnd artikkel okt20

Flere av oss har kanskje fulgt spent med på Gjellestadutgravningene som gjøres av Kulturhistorisk museum i disse dager. NRK fulgte utgravningen daglig for noen uker siden. Det blir spennende å se hva som kommer ut fra dette arbeidet av forskning, ny viten, arkeologiske gjenstander og også utstillinger!

Trenger du litt mer påfyll av arkeologiske godbiter, får du her et tips til relevant lesning til kaffepausen i oktober-sola (eller foran peisen mens det regner ute)!

 I 2005 publiserte Norske konserves "Vikingtidens Kaupang. Funn av "spesiell nasjonal betydning"?" skrevet av Vegard Vike. Her presenteres et delprosjekt i Revitaprosjektet, hvor en konservator og en arkeolog reviderte om lag 15 000 jerngjenstander fra bosetningsområdet rundt Kaupang. En tidkrevende jobb, hvor flere interessante vurderinger må gjøres.

God lesning!

Foto: Hentet fra artikkelen "Vikingtidens Kaupang".