Skip to main content

Konserveringen av riksregaliene

Januar 2021: Konserveringen av riksregaliene

Godt nytt år! Håper alle har hatt en god, frisk og fredelig julefeiring. Hverdagen er nå tilbake, og det er på tide med årets første månedens artikkel.

Krone januar21Vi forsøker å holde oss litt aktuelle. 17. januar er det 30 år siden Kong Harald V besteg tronen i vårt langstrakte land. Vi starter derfor året med en liten artikkel fra Norske konserves 1, 2006 med tittelen: Konservering av riksregaliene – en gylden utfordring skrevet av Anne Sommer-Larsen. 

Her får vi et lite innblikk i det arbeidet som ble gjort i første del av 2000-tallet med konservering, utstilling og oppbevaring av regaliene. Arbeidet ble utført av konservatorene i Trøndelag Folkemuseum (i dag Sverresborg Trøndelag Folkemuseum), og regaliene er stilt ut i Erkebispegårdens vestfløy.

God lesning!

Foto: Lasse Berre, Kongehuset