Skip to main content

Grønne spor i europeisk møbelhistorie

 August 2021: Grønne spor i europeisk møbelhistorie

Intarsia skatollVi håper alle har hatt en fin sommer og er uthvilte og klare for de oppgaver som venter i siste halvdel av 2021. 
Artikkelen vi vil presentere dere her i august er fra 2009. Da publiserte vi "Grønne spor i europeisk møbelhistorie - bruk av soppinfisert tre i intarsia" av Asbjørn Skogstad og Gisle Rostvåg.

Her blir vi presentert et spennende eksempel: et skatoll og flere møbler fra Akershus Slott som skal restaureres og der flere har innslag av grønt treverk i sin intarsia. Møblene ble laget av en møbelsnekker i Buskerud på 1700-tallet, og artikkelen gir oss et lite innblikk i møbelhistorie og tar oss med på tankeprosessen og analysene som ble gjort for å finne ut av opphavet til denne spesielle fargen. 

Veldig interessant for oss som frykter muggsopp å lese om tilfeller der de faktisk kan ha gjort litt nytte.  

Fotocred: Marianne Moe, hentet fra https://dms05.dimu.org/file/032wY1Gw7YCp s. 132.