Skip to main content

Munchmuseet til Bjørvika

November 2021: Munchmuseet til Bjørvika

LambdaEndelig har ett av de store museumsprosjektene i hovedstaden åpnet! 22. oktober kunne Munchmuseet endelig åpne dørene for publikum! Norske konserves ønsker å gratulere alle ansatte på Munchmuseet med åpningen, og spesielt konservatorene som arbeider der.

I den forbindelse er det moro å se litt tilbake. I 2016 var Norske konserves godt i gang med flytteføljetonger fra Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Og i NK1 det året skrev papirkonservator Emma Chan artikkelen: "Munchmuseet till Bjørvika. Förberedelser inför flytting av konstverk på papper i Stenersensamlingen".

Her får vi et lite innblikk i planleggingen av flyttingen av papirkunsten, både fra Munch-samlingen, men også fra de øvrige samlingene som Munch har ansvar for.

God lesning!

Fotocred:
Foto hentet fra: http://www.munchmuseet.no/dette-er-munch/bygget-for-fremtiden/
Foto: Guttorm Stilén Johansen