Skip to main content

Våtbehandling av vannsensitivt papir

April 2022: Våtbehandling av vannsensitivt papir

Papirkons mars22Vi fortsetter med tekster som viser konservering i praksis! I januar kunne vi lese om tapeter, i februar om skjøting av metallstrenger og i mars skal vi få lese mer om vasking av papir – eller "Vannbehandling av sensitivt papir – noen erfaringer", skrevet av Tina Grette Poulsson i 2012 og publisert i det årets andre utgave. 

I artikkelen er fem tegninger med samme medium og skadebilde, behandlet med fem ulike vannbehandlingsmetoder. Vi får et møte med Paraprint-vasking, Gellan gum, «float wash», vask med lavtrykksbord og mer tradisjonelt vannbad. 

Foto: Før og etter behandling på lavtrykksbord, av Tina Grette Poulsson