Styret

All post til NKF-N skal sendes til:

NKF-N PB 2008 Grünerløkka 0505 Oslo

NKF-N's konto: 9235 21 45701      IBAN: NO0692352145701       BIC/SWIFT: KBNONO22       Org.nr. 988 822 132