Skip to main content

Regionallag Nord-Norge

Det har vært utfordrende å etablere kontinuitet i regionallag Nord-Norge i 2020, ikke minst siden pandemi-året medførte begrenset mulighet til møtevirksomhet. Til tross for det så hadde vi et hyggelig møte på Norsk Luftfartsmuseum på høsten der fem konservatorer deltok.

Regionallag Nord Norge samling 2020Fra venstre: Kine Elandria Bjørnsdatter Haugmåne (tidligere i Nordland Fylkeskommune), Stephanie Backes (Nordlandsmuseet), Mike Loftus (Norsk Luftfartsmuseum), Sylwia Mosko (Nordlandsmuseet), Andrea Karstädt (Norsk Luftfartsmuseum)

Vi har blitt omtrent 10 konservatorer som er med på lag. De fleste konservatorer er ansatt på museer og institusjoner i Nordland. Den nordligste landsbyen som er representert med en konservator NKF-N er Karasjok.

I februar 2021 hadde vi et nettverksmøte for å planlegge aktivitet i 2021. Vi skal arrangere flere nettverksmøter der vi skal få faglig innspill til ulike temaer som er knyttet til samlingsforvaltning, konservering og fagrelaterte prosjekter i museene. På høsten ønsker vi å arrangere en fagdag og ser foran oss å være med på å markere konserveringens dag 2021 dersom den realiseres.