Skip to main content

Aktivitet i regionallaget i 2021

Høstmøte 2021

Regionallag (NKF-N) Nord-Norge 2021

I året 2021 har regionallaget Nord-Norge gjennomført flere digitale møter for faglig utveksling o.l. I noen museer i Nord ble det i forbindelse med European days of conservation – restoration 2021 gjennomført forskjellige arrangement, deriblant foredrag, omvisninger og informasjonsmøter med tema knyttet til konservering og restaurering.

Der samfunnet hadde åpnet opp igjen i andre halvdel av året hadde vi endelig mulighet til å arrangere et fysisk 2-dagers-møte i Bodø der 6 konservatorer (NKF-N) fra hele Nord-Norge deltok. Vi hadde et tett program og har fått omvisninger på museer, Bodøgård galleri, Ludvig-Filip-rommet og Bodin kirke (en av Nord-Norges middelalderkirker). Responsen har vært veldig bra, og vi ser frem til mye aktivitet på regionallaget i 2022.