Høstmøte i Tromsø 2021

Høstmøte i Tromsø 2022

Regionallagsmøte for NKF-N Nord-Norge ble arrangert i Tromsø den 03.-04.10.2021

Oppmøte var ved Norges Arktiske Universitetsmuseet (UiT) der vi startet med omvisninger i utstillinger, magasiner og konserveringslabben der det mest fokuseres på konservering av arkeologiske objekt. Vi avsluttet første dag med faglige foredrag med tema knyttet til problemstillinger innen konservering og magasinprosjekt.
På andre dag fikk vi sett flere museer samt omfattende kunst-, gjenstands- og fotosamlinger i Tromsø. Deriblant omviste rådgiver Vilde Ørsje Utby oss på Polarmuseet som er en av fire utstillingsarenaer under Norges arktiske universitetsmuseum. Museumsteknikker Øystein Oldervoll viste oss både magasindelen og utstillinger på Nordnorsk kunstmuseum. Kurator Marthe Tolnes Fjellestad presenterte Perspektivet Museums samlinger og temporære og faste utstillinger. Fokuset var på formidlingsstrategier og presentasjon av gjenstander i utstillingen om forfatter og billedkunstner Cora Sandel/Sara Fabricius.

Hjertelig takk til alle deltakere og øvrige medvirkende for flott innsats på høstmøtet!

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla