Skip to main content

Høstmøte i Tromsø 2022

Regionallagsmøte for NKF-N Nord-Norge ble arrangert i Tromsø den 03.-04.10.2022

Oppmøte var ved Norges Arktiske Universitetsmuseet (UiT) der vi startet med omvisninger i utstillinger, magasiner og konserveringslabben der det mest fokuseres på konservering av arkeologiske objekt. Vi avsluttet første dag med faglige foredrag med tema knyttet til problemstillinger innen konservering og magasinprosjekt.
På andre dag fikk vi sett flere museer samt omfattende kunst-, gjenstands- og fotosamlinger i Tromsø. Deriblant omviste rådgiver Vilde Ørsje Utby oss på Polarmuseet som er en av fire utstillingsarenaer under Norges arktiske universitetsmuseum. Museumsteknikker Øystein Oldervoll viste oss både magasindelen og utstillinger på Nordnorsk kunstmuseum. Kurator Marthe Tolnes Fjellestad presenterte Perspektivet Museums samlinger og temporære og faste utstillinger. Fokuset var på formidlingsstrategier og presentasjon av gjenstander i utstillingen om forfatter og billedkunstner Cora Sandel/Sara Fabricius.

Hjertelig takk til alle deltakere og øvrige medvirkende for flott innsats på høstmøtet!

Aktivitet i regionallaget i 2021

Regionallag (NKF-N) Nord-Norge 2021

I året 2021 har regionallaget Nord-Norge gjennomført flere digitale møter for faglig utveksling o.l. I noen museer i Nord ble det i forbindelse med European days of conservation – restoration 2021 gjennomført forskjellige arrangement, deriblant foredrag, omvisninger og informasjonsmøter med tema knyttet til konservering og restaurering.

Der samfunnet hadde åpnet opp igjen i andre halvdel av året hadde vi endelig mulighet til å arrangere et fysisk 2-dagers-møte i Bodø der 6 konservatorer (NKF-N) fra hele Nord-Norge deltok. Vi hadde et tett program og har fått omvisninger på museer, Bodøgård galleri, Ludvig-Filip-rommet og Bodin kirke (en av Nord-Norges middelalderkirker). Responsen har vært veldig bra, og vi ser frem til mye aktivitet på regionallaget i 2022.

Regionallag Nord-Norge

Det har vært utfordrende å etablere kontinuitet i regionallag Nord-Norge i 2020, ikke minst siden pandemi-året medførte begrenset mulighet til møtevirksomhet. Til tross for det så hadde vi et hyggelig møte på Norsk Luftfartsmuseum på høsten der fem konservatorer deltok.

Regionallag Nord Norge samling 2020Fra venstre: Kine Elandria Bjørnsdatter Haugmåne (tidligere i Nordland Fylkeskommune), Stephanie Backes (Nordlandsmuseet), Mike Loftus (Norsk Luftfartsmuseum), Sylwia Mosko (Nordlandsmuseet), Andrea Karstädt (Norsk Luftfartsmuseum)

Vi har blitt omtrent 10 konservatorer som er med på lag. De fleste konservatorer er ansatt på museer og institusjoner i Nordland. Den nordligste landsbyen som er representert med en konservator NKF-N er Karasjok.

I februar 2021 hadde vi et nettverksmøte for å planlegge aktivitet i 2021. Vi skal arrangere flere nettverksmøter der vi skal få faglig innspill til ulike temaer som er knyttet til samlingsforvaltning, konservering og fagrelaterte prosjekter i museene. På høsten ønsker vi å arrangere en fagdag og ser foran oss å være med på å markere konserveringens dag 2021 dersom den realiseres.