• Hjem
  • Videre informasjon
  • UiO konservering

Konserveringsstudiet ved UiO

Universitetet i Oslo tilbyr en toårig teoretisk og praktisk spesialisering innen enten malerikonservering eller gjenstandskonservering i henhold til europeisk standard (ENCoRE) . Begge studieretningene inkluderer et halvt års praksis.

 

Du vil tilegne deg teoretisk og praktisk kunnskap om konservering som fører fram til godkjenning som gjenstandskonservator eller malerikonservator i henhold til europeisk standard (ENCoRE). Du tilegner deg videregående kunnskap om ulike materialer, deres nedbrytning og gjensidige påvirkning på hverandre, og om ulike analysemetoder som kan benyttes for å identifisere en gjenstands ulike elementer.

 

Gjenstandskonservering ved UiO
Du blir i stand til å vurdere en gjenstands tilstand og konserveringsbehov, samt valg av relevant behandling og analysemetoder. Du får kunnskap om måten gjenstander forandres på, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Masterstudiene gir deg dybdekunnskap innen konservering av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander. Du får økt forståelse av hvordan gjenstander av forskjellige materialer nedbrytes i forskjellige miljøer, og kunnskap om hvordan du analyserer, dokumenterer og behandler disse gjenstandene. Du vil gjennom praksissemesteret få konkret erfaring med en gjenstandskonservators arbeidssituasjon og erfaring i hvordan man håndterer konkrete problemer som oppstår under et slikt arbeid.

 

Malerikonservering ved UiO
På malerikonservering lærer du om hvordan malerier har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette: Du får med andre ord kunnskap om hvordan de vanligste maleriskader blir analysert, dokumentert og behandlet.Du får kunnskap om forandringsprosesser, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Du får også dybdekunnskap om konservering av nordeuropeisk oljemaleri. Du blir i stand til å vurdere et maleris tilstand og videre konserveringsbehov, samt valg av relevant behandling og analysemetoder. Du vil gjennom praksissemesteret få konkret erfaring med en malerikonservators arbeidssituasjon og erfaring i hvordan man håndterer konkrete problemer som oppstår under et slikt arbeid.

 

Prosjektbasert master i konservering
Studieretningen "konservering - prosjektbasert" omfatter en selvstendig masteroppgave. Studiet er et fjernstudium i den forstand at studentene må ha en egen arbeidsplass. Studentene får veiledning av instituttets ansatte, samt anledning til å avlegge nødvendige emner ved instituttet.

 

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz